วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Octahedron80

ข้าพเจ้า ผู้ใช้:Octahedron80 เริ่มต้นใช้วิกิพีเดียภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (เป็นเวลา 6 ปีเศษ) แต่ก็เคยเข้าร่วมแบบไม่ประสงค์ออกนามมาก่อน ข้าพเจ้าศรัทธาในแนวคิดของวิกิพีเดีย ที่ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและต่อยอดความรู้ของมนุษยชาติได้อย่างเสรี แต่ในความเสรีนั้นเอง ก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีมาคอยกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เกิดความรำคาญใจต่อชาววิกิพีเดีย มีคนเคยบอกข้าพเจ้าว่า "เสรีมิใช่อิสระ" นั่นหมายถึง ความเสรีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานของสังคม ไม่ใช่ความอิสระตามอำเภอใจโดยไม่ฟังเสียงรอบข้าง ข้าพเจ้าทราบดีว่า ใหม่ ๆ ข้าพเจ้าก็นับว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก่อน ไม่ค่อยฟังเสียงคนอื่น ใช้คำสบประมาทกับผู้อื่นบ้าง แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมนี้แล้วจึงค่อย ๆ ปรับตัว เรียนรู้กับนโยบายให้ถ่องแท้ เรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา ไม่หาช่องว่างเพื่อแหกกฎ มาจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่า อยู่ในฐานะผู้รักษาสภาวการณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย สามารถแนะนำผู้ใช้มือใหม่ได้ (แต่อาจจะด้วยคำพูดที่ดูค่อนข้างขวานผ่าซาก ผู้ใช้มือใหม่จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไร)

ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ เป็นอย่างดี แม้อาจจะละเมิดไปบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยเพราะลืมตัว ทราบว่าสิ่งใดควรไม่ควร พร้อมแนะนำสิ่งที่เห็นว่าดีให้กับคนที่เข้ามาปรึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคค่อนข้างมาก เนื่องจากข้าพเจ้าทำงานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์โดยตรง ทราบว่าเมื่อเว็บมีปัญหาควรแก้ที่ไหน มีคนเคยเสนอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลแต่ข้าพเจ้าไม่ตอบรับ เนื่องจากข้าพเจ้าต้องมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ใช้ธรรมดา ในการสอดส่องปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่ผู้ดูแลไม่สามารถเห็นได้ อาจจะเรียกว่าผู้ตรวจตราก็เป็นได้ ทุกวันนี้ถ้าว่างก็จะเปิดวิกิพีเดีย เข้าตรงนั้นแก้ไขตรงนี้ งานอาสาสมัครต้องทำตลอดไปไม่มีวันหยุด

ข้าพเจ้ามีบัญชีผู้ใช้อีกหนึ่งชื่อคือ ผู้ใช้:Octahedron81 เป็นบอตสำหรับงานเก็บกวาดเฉพาะกิจ (อาจจะขอเปลี่ยนชื่อในภายหลัง) ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย และยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ/ผู้สมัคร/Octahedron80/คำถาม