วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิ์ผู้ดูแล 2555-1

ระงับสิทธิผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

ตามข้อกำหนด คอต. สามารถพิจารณาระงับสิทธิผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวได้ ผมเสนอให้ระงับสิทธิผู้ดูแลจากผู้ใช้เหล่านี้

เมื่อระงับสิทธิฯ แล้ว บัญชีก็ยังคงอยู่ในฐานะสมาชิกธรรมดา --octahedron80 20:15, 15 มกราคม 2555 (ICT)

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย ที่จะระงับสิทธิฯ ทั้งสามคน ในฐานะผู้เสนอ ผมไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรกับผู้ใช้ทั้งสาม แต่การระงับสิทธิฯ ออกนี้เพื่อความปลอดภัยต่อระบบและต่อตัวผู้ใช้เอง --octahedron80 20:15, 15 มกราคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย
  • ผมสนับสนุนให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของทั้งสามท่านและนำรายชื่อออกจากกลุ่มผู้ดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นการเปิดทางให้ผู้ใช้หน้าใหม่ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นผู้ดูแลได้ง่ายขึ้น
  • อนึ่งการระงับสิทธิ์ดังกล่าว ควรแจ้งให้เจ้าตัวทราบ และหากเจ้าตัวยินยอม (หรือไม่คัดค้าน) ในระยะเวลา2 สัปดาห์ จึงค่อยดำเนินการต่อไป ผมคิดว่าคุยกันด้วยเหตุผล ย่อมเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายครับ อนึ่งการแจ้งให้ทราบนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าตัวแจ้งสละสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบด้วยตนเองด้วย (เบื้องต้นผมส่งข้อความถึงทั้งสามท่านให้ทราบถึงการอภิปรายนี้แล้ว) --taweethaも 11:37, 16 มกราคม 2555 (ICT)
 3.   เห็นด้วย กับการพิจารณาดำเนินการระงับสิทธิ์ผู้ดูแลทั้งสามท่าน ภายใต้เงื่อนไข WP:ADMIN (การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ดูแลระบบ) ตามที่ท่าน taweethaも เสนอ ที่ควรแจ้งให้เจ้าตัวทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลระบบที่ถูกเสนอให้ระงับสิทธิ์ได้ตัดสินใจเสียก่อน --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:58, 16 มกราคม 2555 (ICT)
 4.   เห็นด้วย หากผู้ใช้ดังกล่าวยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ ก็เห็นสมควรที่จะระงับไว้ก่อน --Pongsak ksm 07:28, 17 มกราคม 2555 (ICT)
คัดค้าน
 1.   ไม่เห็นด้วย แอดมินดีๆบางรายตีตัวจากไปเนื่องจากอาจพบสิ่งที่สะเทือนใจบางประการ ตอนนี้เห็นมี 1 ท่าน บางรายอาจติดธุระในต่างแดน หากกลับมาคงต้องใช้เวลาเลือกกันใหม่อีก ในขณะที่แอดมินที่ลุแก่อำนาจ มาเพื่อรังแกหรือหาเรื่อง ควรได้รับการถอดถอนมากกว่า (น่าเสียดายที่คนทั่วไปออกความเห็นในหน้านี้ไม่ได้นะนี่ T-T) --B20180 20:52, 15 มกราคม 2555 (ICT)
  • คุณสามารถเสนอชื่อคนที่บอกว่ารังแกหรือหาเรื่องได้นะครับ (ตั้งญัตติใหม่) --octahedron80 21:20, 15 มกราคม 2555 (ICT)
   • คนทั่วไปสามารถออกความเห็นได้ในหน้าอภิปรายครับ
   • เมื่อเวลาผ่านไป วิกิพีเดียภาษาไทยเปลี่ยนไป ชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยเปลี่ยนไป และตัวคนที่เป็นแอดมินก็เปลี่ยนไปด้วยครับ ผมเห็นด้วยกับการระงับสิทธิ์ด้วยเหตุผลนี้ครับ ส่วนเหตุผลส่วนตัว ความขัดแย้ง ฯลฯ เป็นประเด็นละเอียดอ่อน ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
   • ข้อความที่คุณ B20180 ว่า "แอดมินลุแก่อำนาจ ฯ" ข้างต้น ค่อนข้างรุนแรง ถ้ามีจริงควรได้รับการดำเนินการนะครับ ถ้าหากเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆ ก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็ดี เราอาจมีปัญหาความชอบธรรมในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดก่อนการมี คอต. (เพราะว่าชุมชนในขณะนั้นยังไม่รับรู้/รับรอง คอต.) --taweethaも 11:44, 16 มกราคม 2555 (ICT)
เป็นกลาง
อภิปราย
 1. ผมเห็นด้วยหากจะพิจารณาสถานะของผู้ดูแล ว่าในปัจจุบันผู้ดูแลระบบรายนั้นๆ ยังปฏิบัติหน้าที่ หรือสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้หรือไม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปเพื่อความเหมาะสมเท่านั้น มิได้เป็นการให้คุณให้โทษแต่อย่างใด แต่ประการหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอไว้เป็นแนวคิด คือ ควรจะมีข้อตกลงในเรื่องนี้ไว้หรือไม่ ในการเสนอชื่อ หรือการตอบตกลงรับเป็นผู้ดูแลระบบ ว่าหากขาดหายไปจากวิกิพีเดียนี้แล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมิได้แจ้งเหตุผลอันควร จะต้องพ้นจากการเป็นผู้ดูแลระบบ หรือไม่ อย่างไร --Pongsak ksm 00:42, 16 มกราคม 2555 (ICT)
  มีระบุไว้อยู่แล้วคือ ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวมากกว่า 1 ปีสามารถเสนอให้ระงับสิทธิฯ ได้ ผมยังใจดีให้ถึง 2 ปีนะครับ :P --octahedron80 11:51, 16 มกราคม 2555 (ICT)
สรุป
 1. ถ้าไม่มีการคัดค้านจากผู้ใช้ Phisite, ไร้สติ, Kie ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล สามารถดำเนินการยื่นเรื่องระงับสิทธิฯ ได้ --octahedron80 13:27, 17 มกราคม 2555 (ICT)
  1. แจ้งให้ทุกท่านทราบถึงมติอีกครั้งหนึ่งแล้ว (ครั้งแรกแจ้งให้ทราบว่ามีการพิจารณาเท่านั้น) --taweethaも 13:54, 17 มกราคม 2555 (ICT)
  2. แจ้งนายทะเบียนทางอีเมลให้ดำเนินการตามมติแล้ว (นายทะเบียนจะแจ้งไปที่ meta และแจ้งเจ้าตัวทราบอีกครั้งเมื่อถึงกำหนดเวลา 14 วัน) --taweethaも 14:32, 17 มกราคม 2555 (ICT)
Brief translation of the resolution

The Thai Wikipedia Arbitration Committee has decided to suspend the administrator rights of the three users on the basis that they are not active on the project for more than one year. The three concerned users have been notified via their talk pages. If no objection is made within fourteen days, a Wikimedia meta steward will be informed of the resolution and requested to act upon it. I have delegated the task of following up with the three users and contacting meta to the clerks. --taweethaも 20:55, 20 มกราคม 2555 (ICT)

 1. รอนายทะเบียนสรุป เมื่อดำเนินการเรียบร้อยตามที่ได้มอบหมาย
 2. แจ้งให้ คุณ Ahoerstemeier ‎ คุณธวัชชัย คุณ Wap และคุณ Watcharakorn ทราบแล้วว่ามีการแก้ไขไม่ถึงเกณฑ์ รอคำตอบอยู่ หากนายทะเบียนจัดการกรณีผู้ใช้สามท่านแรกเสร็จแล้ว ให้นำกรณีผู้ใช้อีกสี่ท่านเข้าพิจารณาต่อไป

--taweethaも 18:18, 22 มกราคม 2555 (ICT)

สรุปการดำเนินการ
 1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เนื่องจากยังไม่มีการตอบรับใด ๆ จากผู้ดูแลทั้งสาม นายทะเบียนจึงได้ส่งเรื่องไปยัง Meta เพื่อให้ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลทั้งสามท่านแล้ว (ดู การส่งเรื่อง) และได้แจ้งให้ผู้ใช้แต่ละท่านทราบแล้วว่าสามารถคัดค้านได้ที่ Meta --∫G′(∞)dx 17:53, 1 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
 2. ผู้ดูแลโครงการที่เมตาได้ระงับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบแล้ว (ดู บันทึก; ระงับสิทธิ์ผู้ดูแลธรรมดาเมื่อ 17:55-17:56 (ICT) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) โดยพร้อมกันนี้ผมได้ขอให้ระงับสิทธิ์แต่งตั้งที่ผู้ดูแลทั้งสามมีไปพร้อมกันด้วย (ระงับเมื่อ 18:09 (ICT) วันเดียวกัน) เนื่องจากผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งโดยสภาพก็เป็นผู้ดูแลประเภทหนึ่ง เมื่อสิทธิ์ของผู้ดูแลปกติพ้นไปแล้ว สิทธิ์ของผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งก็ไม่ควรจะมีอยู่เช่นกัน --∫G′(∞)dx 18:19, 1 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)