วิกิพีเดียภาษาโปแลนด์

วิกิพีเดียภาษาโปแลนด์ (Wikipedia polskojęzyczna) เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาโปแลนด์ เริ่มสร้างเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาโปแลนด์มีบทความมากกว่า 1,100,000 บทความ (มกราคม 2559)

สัญลักษณ์ของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาโปแลนด์
โลโก้ของวิกิพีเดียภาษาโปแลนด์
หน้าหลักของวิกิพีเดียภาษาโปแลนด์
หน้าหลัก ของวิกิพีเดียภาษาโปแลนด์
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาโปแลนด์
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
ยูอาร์แอลpl.wikipedia.org
เชิงพาณิชย์ไม่ใช่ (รับบริจาค)
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข