วิกิพีเดียภาษาแอฟริคานส์

วิกิพีเดียภาษาแอฟริคานส์ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาแอฟริคานส์ เริ่มสร้างเมื่อ16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาแอฟริคานส์มีบทความมากกว่า 9,600 บทความ (เมษายน 2551)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาแอฟริคานส์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข