วิกิพีเดียภาษาอุซเบก

วิกิพีเดียภาษาอุซเบก เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอุซเบก ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาอุซเบกมีบทความมากกว่า 6,000 บทความ (เมษายน 2551)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาอุซเบก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข