วิกิพีเดียภาษาออสซีเชีย

วิกิพีเดียภาษาออสซีเชีย เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาออสซีเชีย ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาออสซีเชียมีบทความมากกว่า 9,022 บทความ (2013)

ภาพโลโกวิกิพีเดียภาษาออสซีเชีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข