วิกิพีเดียภาษาจีนกั้น

รุ่นภาษาของสารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วิกิพีเดียภาษาจีนกั้น เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาจีนกั้น เริ่มสร้างเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาจีนกั้นมีบทความมากกว่า 6,253 บทความ (1 เมษายน พ.ศ. 2558)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาจีนกั้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข