วันรำลึกแรงงานสากล

วันรำลึกแรงงานสากล (อังกฤษ: Workers' Memorial Day, International Workers' Memorial Day หรือ International Commemoration Day (ICD) for Dead and Injured หรือ Day of Mourning) จัดขึ้นทั่วโลกในวันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงแรงงานทั่วโลกซึ่งถูกฆ่า การถูกเลิกจ้าง การได้รับบาดเจ็บ หรือถูกกระทำในทางที่ไม่ดี[1]

วันรำลึกแรงงานสากล
ชื่ออื่นInternational Commemoration Day (ICD) for Dead and Injured
ประเภทNon-religious, cultural
วันที่28 เมษายน
การถือปฏิบัติLabour

วันรำลึกแรงงานสากล เป็นโอกาสที่จะเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติที่ป้องกันได้ของเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นมากที่สุดในที่ทำงานต่าง ๆ และความเจ็บไข้ได้ป่วยของแรงงาน เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมองค์กรสหภาพแรงงานให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน โดยคำขวัญของวันนี้คือ Remember the dead – Fight for the living. (รำลึกถึงแรงงานที่เสียชีวิตไปแล้ว – สู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อได้)[1]

ที่มาแก้ไข

การยอมรับจากนานาชาติแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Greater Manchester Hazards Centre Fact Sheet April 28, 2006 (GMHC is part of the Hazards Campaign recognised and affiliated to the UK Trades Union Congress) Author Hilda Palmer, (no ISBN); available at http://www.gmhazards.org.uk/WMDLft06.pdf Archived 2006-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Also 'Safety Express' March/ April 2006 Page 5 'April 28 is...Workers' Memorial Day' (no ISBN); published by The Royal Society for the Prevention of Accidents (ROSPA) UK registered charity No. 207823