วันคนถนัดซ้ายสากล

วันคนถนัดซ้ายสากล (อังกฤษ: International Lefthanders Day) เป็นวันสากลที่จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 13 สิงหาคม เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของคนถนัดซ้าย วันนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 โดย ดีน อาร์. แคมป์เบลล์ ผู้ก่อตั้งองค์กรคนถนัดซ้ายสากล (Lefthanders International Inc.)[1]

วันคนถนัดซ้ายสากล
วันคนถนัดซ้ายสากลในปี ค.ศ. 2001
ความสำคัญเพื่อตระหนักถึงความเข้าใจในสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนัดขวา
วันที่13 สิงหาคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1976

อ้างอิง

แก้
  1. "International Left-Handers Day: Here Are Some Famous Lefties". NDTV.com. สืบค้นเมื่อ 2021-01-23.