ความถนัดซ้าย หมายถึงการใช้มือข้างที่ถนัดเป็นมือข้างซ้ายซึ่งถือเป็นส่วนน้อย โดยจากการสำรวจในปี 2013 พบว่ามีคนที่ถนัดซ้ายเป็นสัดส่วน 10% ของคนทั้งโลก[1] โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มักจะทำขึ้นสำหรับคนถนัดขวาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม อย่างไรก็ตาม ก็มีบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ สำหรับคนถนัดซ้ายโดยเฉพาะอยู่ด้วย[2] วันที่ 13 สิงหาคม เป็นวันคนถนัดซ้ายสากลตามที่กลุ่มคนถนัดซ้ายของสหราชอาณาจักร (Left-Handers Club) กำหนดขึ้นในปี 1992 ตามวันเกิดของผู้เสนอ[3]

คนที่เขียนด้วยมือซ้าย

ในความหมายกว้าง ๆ คำนี้อาจจะไม่ใช้แค่เฉพาะกับมือหรือแขนเท่านั้น แต่ยังอาจใช้กับกรณีที่ขา ตา หรือหูข้างใดข้างหนึ่งได้รับการใช้งานอย่างโดดเด่นมากกว่าอีกข้างอย่างเห็นได้ชัด

อ้างอิง

แก้