วัดเกาะถ้ำ

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดเกาะถ้ำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากสามแยกสำโรง ตามเส้นทางสายสงขลา-นาทวี ประมาณ 2 กิโลเมตร[1] มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 10[2]

วัดเกาะถ้ำ
Map
ที่ตั้งตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะถ้ำสร้างเมื่อ พ.ศ. 2357 เดิมตั้งอยู่บนที่ราบ มีชื่อว่า วัดสพานยาว ครั้งเมื่อเมืองสงขลาถูกข้าศึกยกทัพมาโจมตี บริเวณเกาะถ้ำนี้ได้เป็นสถานที่ยกทัพมาต่อสู้และใช้กลอุบายทำให้ข้าศึกถอยทัพไป ทำให้ทัพไทยชนะข้าศึกได้ ต่อมาพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองบนหิน ประดิษฐานไว้บนภูเขาแล้วให้ย้ายวัดสะพานยาวที่ตั้งอยู่บนที่ราบไปสร้างบนภูเขา และให้มีนามว่า "วัดเกาะถ้ำ"เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์มณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2455 ทรงรถยนต์เสด็จสวนตูล และได้แวะทอดพระเนตรวัดเกาะถ้ำ ปรากฏความว่า "ระยะทางราว 200 เส้นเศษ แวะทอดพระเนตรวัดเกาะถ้ำตามทางวัดนี้พระอธิการคงเป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์เป็นธรรมยุตมี 5 รูป หรือ 6 รูป ตั้งอยู่บนเขา แลเห็นที่ทางในจังหวัดนั้นเป็นรมณียสถานปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ อาคารก่ออิฐถือปูนและเจดีย์บนยอดเขา และรอยพระพุทธบาท"[3]

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2451 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร ด้านการศึกษา ทางวัดให้ราชการตั้งโรงเรียนชื่อ่ว่า โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2465 โดยการอุปการะจาก เจ้าอธิการพรหมทอง พระมหาล้วน ฐานยุตโต ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง พระครูโฆษิตธรรมวาที ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเกาะถ้ำ". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-18. สืบค้นเมื่อ 2021-11-18.
  2. "วัดเกาะถ้ำ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดเกาะถ้ำ". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  4. "วัดเกาะถ้ำ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.