วัดอุดมมงคล (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดอุดมมงคล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดอุดมมงคล
ที่ตั้งตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิจิตรสรคุณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอุดมมงคล แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่หลวงพ่ออุตตมะ ท่านได้สร้างขึ้นมาพร้อมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา โดยได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 มีอุโบสถและกุฎิสงฆ์ 2 หลัง หลังจากนั้นท่านได้มรณะภาพไปในปีถัดไป จึงมีการการแต่งตั้งเจ้าอาวาสให้พระครูวิจิตรสรคุณ จากวัดนครเนื่องเขต[1] สานต่องาน จนตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552[2] พระครูวิจิตรสรคุณ ท่านได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มเติมอีก 8 ไร่ จากเดิม 26 ไร่ รวมทั้งสิ้น 34 ไร่ เพื่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถมีทางเข้ามีลักษณะแบบปากถ้ำ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปต่าง ๆ และวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรที่องค์พระพุทธรูปสานจากไม้ไผ่[3] ภายในวัดยังมี พระราหู พระอินทร์ประทับช้าง พระอุโบสถรูปเรือ พระหันได้หรือพระสามมิติ พระหินหยกขาว และบ่อพระอุปคุต[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "80 ฉะเชิงเทรา". SBL Magazine. p. 97.
  2. "วัดอุดมมงคล". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดอุดมมงคล ฉะเชิงเทรา วัดที่หลวงพ่ออุตตมะให้สร้างขึ้น".
  4. "วัดอุดมมงคล".