วัดสารพัฒนึก

วัดในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดสารพัฒนึก เดิมชื่อ วัดสารพัดนึก ตั้งอยู่เลขที่ 228 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2440

ประวัติ แก้ไข

วัดสารพัฒนึก

อาณาเขต แก้ไข

 • ทิศเหนือ จรดกับที่ดินของเอกชน และถนนอุปลีสาน
 • ทิศใต้ จรดกับถนนสุริยาตร์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • ทิศตะวันออก จรดกับบ้านพักแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และถนนพลแพน
 • ทิศตะวันตก จรดกับถนนเทพโยธี และบ้านพักข้าราชการตำรวจภูธร-ตำรวจชายแดน

ลักษณะของวัด แก้ไข

วัดสารพัฒนึกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 17 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา บริเวณวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ตั้งอยู่ติดกับสถานที่ราชการต่าง ๆ คือ โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

ลำดับเจ้าอาวาส แก้ไข

 1. ญาท่านคำม้าว โกณฑญโญ (พ.ศ. 2436)
 2. พระอาจารย์พ่าย (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 3. พระครูหมั่น อานนโท (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 4. พระอาจารย์นก (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 5. พระอาจารย์เกษ (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 6. พระอาจารย์พุฒ (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 7. พระอาจารย์น้อย (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 8. พระมหาบัวเรียน (ไม่ปรากฏ พ.ศ.)
 9. พระครูภาวนานุศาสน์ (สาย จารุวณโณ) (พ.ศ. 2485 – 2486)
 10. พระอาจารย์พิมพ์ วีรปญโญ (พ.ศ. 2486 – 2487)
 11. พระครูสารคุณาทร (สี เกสโร) (พ.ศ. 2487 – 2534)
 12. พระครูศิริพัชโรบล (วิรัช ปญญาปโชโต) (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน)

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข