วัดสันทราย (จังหวัดลำปาง)

วัดในจังหวัดลำปาง

วัดสันทราย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา

วัดสันทราย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสันทรายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2436[1] เดิมมีสภาพเป็นวัดที่ถูกทิ้งรกร้างมานาน เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานของหมู่บ้าน ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้เป็นวัดที่มีสภาพของการเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประจำอยู่ และพัฒนาสภาพวัดให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่

เจดีย์ 1 องค์ลักษณะทรวดทรงขององค์เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา เป็นฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานเขียงชั้นล่างเป็นฐานสูง เรือนธาตุเป็นชุดฐานปัทม์ย่อเก็จบนเรือนธาตุเป็นรูปทรงกลม เป็นชั้นชุดมาลัยเถา 3 ชุดรองรับองค์ระฆัง เหนือองค์ระฆังเป็นชั้นบัลลังค์ส่วนปลียอด ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรโลหะ มีกำแพงแก้วล้อมรอบบริเวณตัวองค์เจดีย์ มีซุ้มประตูทางเข้าออก[2]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการอิ่นคำ พ.ศ. 2436–2447
  • พระอธิการใจ อุตตโม พ.ศ. 2447–2507
  • พระแก้วมา จิตตปุญโญ พ.ศ. 2508–2514
  • พระไหล่ ฐานธมโม พ.ศ. 2514–2518
  • พระอธิการประเสริฐ ฐานวโร พ.ศ. 2519–2523
  • พระหลัน พ.ศ. 2526
  • พระสอน ฐิตปุญโญ

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสันทราย อำเภอห้างฉัตร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดสันทราย". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.