วัดศรีบูรพา ตั้งอยู่ที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2478[1]

วัดศรีบูรพา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดศรีบูรพา
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระ
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูป
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

ประวัติ แก้

วัดศรีบูรพาตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่

วัดศรีบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ 2478

ศาสนวัตถุ แก้

  1. มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์
  2. ศาลาการเปรียญ
  3. กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 164 เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.