'วัดศรีบูรพา ตั้งอยู่ที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2478[1]

วัดศรีบูรพา
วัดศรีบูรพา จ.กาฬสินธุ์.JPG
วัดศรีบูรพา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดศรีบูรพา
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระ
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูป
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี

ประวัติแก้ไข

ประวัติแก้ไข

วัดศรีบูรพาตั้งเมื่อ พ.ศ 2478 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่

วัดศรีบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ 2478

ศาสนวัตถุแก้ไข

  1. มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์
  2. ศาลาการเปรียญ
  3. กุฎิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสวัดธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ไฟล์:---- พระ------- เจ้าอาวาส พ.ศ. พ.ศ. มรณภาพ
ไฟล์:1 พระ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล [[พ.ศ. ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 164 เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.