วัดวังชัย วัดโบราณที่ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวังหลวง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยาคาดว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2091 อันตรงกับช่วงต้นรัชสมัย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 15 ของ กรุงศรีอยุธยา ซึ่งโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ตรงวังชัยซึ่งเป็นที่ประทับเดิมเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเฑียรราชา ตามความใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ ว่า

วัดวังชัย
วัดวังชัย549.jpg
ร่องรอยของฐานพระเจดีย์ที่ยังเหลืออยู่
ชื่อสามัญวัดวังชัย
ที่ตั้งตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพระประธานในพระอุโบสถ

ให้สฐาปนาที่พระตำหนักวังเป็นพระอุโบสถและสร้าง พระวิหารอาราม ให้นามชื่อ วัดวังชัย อธิการให้ชื่อพระนิกรม

ปัจจุบันวัดวังชัยเป็นวัดร้างซากปรักหักพังภายในวัดเหลือแต่ฐานพระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร และพระพุทธรูป