วัดมหัตตมังคลาราม

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดมหัตตมังคลาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่รวม 26 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

วัดมหัตตมังคลาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดมหัตตมังคลาราม, วัดหาดใหญ่ใน
ที่ตั้งตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธมหัตตมงคล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมหัตตมังคลารามเดิมชื่อ วัดหาดใหญ่ใน เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. 2479 โดยนายทอง และนางฉิ้น ใจเย็น ได้บริจาคที่ดินของตนส่วนหนึ่งในครั้งแรกและได้ประชุมตกลงร่วมกับประชาชนชาวบ้านหาดใหญ่ อาราธนาพระมหาคลิ้ง อัตถจาโร จากวัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2490 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ซึ่งต่อมาทางวัดได้สร้างอุโบสถขึ้น กว้าง 18 เมตร ยาว 37 เมตร ต่อมา พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนนามวัดมาเป็น "วัดมหัตตมังคลาราม" เพื่อให้สอดคล้องกับนามพระพุทธไสยาสน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน[1]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระนอนขนาดใหญ่ พระพุทธมหัตตมงคล มีความยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร และกว้าง 10 เมตร[2]

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-30. สืบค้นเมื่อ 2021-09-30.
  2. "วัดมหัตตมังคลาราม". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).