วัดมณีวงศ์

วัดในจังหวัดนครนายก

วัดมณีวงศ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านหนองกระพ้อ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา ปัจจุบันมีพระอธิการทองใบเป็นเจ้าอาวาส

วัดมณีวงศ์
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อสิวลี
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อพันล้าน
เจ้าอาวาสพระอธิการทองใบ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมณีวงศ์ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2491[1]

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2496 เป็นอุโบสถสีทองเหลืองอร่าม ด้านในโดดเด่นด้วยลวดลายงานแกะสลัก บริเวณกำแพงประดิษฐาน หลวงพ่อสิวลี ซึ่งเป็นพระประธาน ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์อยู่ในอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำ ส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงาย มีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ และอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย พระปางนี้เป็นพระบูชาสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน วิหารที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองมีชื่อว่า หลวงพ่อพันล้าน หรือ พระพุทธรัตน์มณีศรีหทัยนเรศวร์[2] เสาของวิหารมีรูปปั้นมังกรอยู่บริเวณทุกเสา ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518

ภายในวัดยังมีสถานปฏิบัติธรรม วังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช ประชาชนมักมาสักการะ พระรัตนมณีมหาบาดาล ที่อยู่ภายในถ้ำพญานาคเมืองบาดาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[3] นอกจากนั้นวัดยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2498

ระเบียงภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดมณีวงศ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "มณีวงศ์". The Bangkok Insight.
  3. "ตระการตา "วัดมณีวงศ์" ชมถ้ำพญานาคสุดยิ่งใหญ่แห่งนครนายก". ผู้จัดการออนไลน์. 2 ตุลาคม 2563.