วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งเหนือของปากคลองประชาชมชื่น (คลองบางลี่) ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งเคารพภายในวัด รวมทั้งมีทัศนียภาพที่เหมาะสม ควรแก่การเยี่ยมชม

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
Watpumrinkukithong.jpg
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ที่ตั้งตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ความเป็นมาแก้ไข

วัดภุมรินทร์กุฎีทองเป็นวัดโบราณ จากหลักฐานของกรมการศาสนา เริ่มเป็นวัดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๓๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาครอบครัวของนางภู่ สามีไม่ปรากฏ เป็นเถ้าแก่โรงหีบอ้อยอยู่จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยลูกสาว ลูกเขย และเครือญาติได้จัดสร้าง ถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้แก่ วัด อาทิ อุโบสถ (ต่อมาสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐) ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ และได้รัวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ นางภู่ และครอบครัว (พงษ์พิทักษ์) เดิมมีภุฒิลำเนาอยู่ได้การคลองบางจาก ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (บริเวณนี้ สมัยโบราณมีวัดร้าง ชื่อว่า วัดตะลิงปลิง)

สิ่งสำคัญภายในวัดแก้ไข

๑. พระพุทธรัตนมงคล (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปปูนปั้น ปิดทองปางมารวิชัย พระประธานในอุโบสถ

๒. กุฎีทอง

๓. พิพิธภัณฑ์ของวัดน่าเข้าชม มีวัตถุโบราณล้ำค่าจำนวนมาก รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ของคุณนากที่ได้ถวายวัดบางนางลี่บนไว้ นอกจากนี้วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เปิดสอนดนตรีไทย ชื่อบ้านดนตรี

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

(รอข้อมูล)

เสนาสนะภายในวัดแก้ไข

  • อุโบสถ
  • วิหาร
  • ศาลาการเปรียญ
  • กุฏิที่พักสงฆ์
  • เมรุ/ฌาปนสถาน/ศาลาคู่เมรุ

แหล่งอ้างอิงแก้ไข