วัดภาวนาภิรตาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดภาวนาภิรตาราม (เดิมชื่อว่า วัดใหม่วินัยชำนาญ) ตั้งอยู่ในแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2429 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว โดยขุนชำนาญสมบัติ เจ้าจำนวนหอรัชฎากรพิพัฒน์ (เล็ก จุลกะ) ต่อมาได้รับพระราชทานบรรศักดิ์เป็นพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ และคุณหญิงเผื่อน เป็นผู้สร้าง[1]

วัดภาวนาภิรตาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดภาวนาภิรตาราม, วัดใหม่วินัยชำนาญ
ที่ตั้งเลขที่ 187 ซอยบางขุนนนท์ 20 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขตของวัดด้านหน้าติดคลองบางกอกน้อย ด้านเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันตก มีลำคูเป็นแนวกั้นเขต มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

อ้างอิง แก้