วัดภาวนาภิรตาราม (เดิมชื่อว่า วัดใหม่วินัยชำนาญ) ตั้งอยู่เลขที่ 187 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2429 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย "ขุนชำนาญสมบัติ" เจ้าจำนวนหอรัชฎากรพิพัฒน์ (เล็ก จุลกะ) ต่อมาได้รับพระราชทาน บรรศักดิ์เป็น พระภาษีสมบริบูรณ์ และ คุณหญิงเผื่อน เป็นผู้สร้าง[1]

มีอาณาเขตของวัด ด้านหน้าติดคลองบางกอกน้อย ด้านเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันตก มีลำคูเป็นแนวกั้นเขต มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

อ้างอิงแก้ไข