วัดพิพิธธาราม (เขมร: វត្តពិភិទ្ធារាម) เป็นวัดที่เมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431[1] ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่พระตะบองเป็นประเทศราชของสยาม

วัดพิพิธธาราม
វត្តពិភិទ្ធារាម
แผนที่
ที่ตั้งเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ประเภทวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2462 มีเจดีย์ประจำมุม สร้างกำแพงแก้วล้อมรอบ ตัวเจดีย์ประจำมุมสร้างหลังจากนั้น 10 ปี คือ พ.ศ. 2476 อุโบสถมีมุขประเจิดที่มีเครื่องลำยอง วัสดุเครื่องลำยองทำจากปูน ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอรา หน้าบันของอุโบสถเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติชาดก ผนังของอุโบสถยกสูง มีเสาพาไลขนาดเล็ก ตามปลายเสาพาไลมีการตกแต่งด้วยคันทวยที่เป็นรูปครุฑ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก ใบสีมามีลักษณะเป็นสีมานั่งแท่น ไม่มีการทำซุ้มครอบ[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดพิพิธธาราม พระตะบอง".
  2. Sirang Leng. "ศิลปกรรมพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.