วัดพิพิธธาราม

วัดพิพิธธาราม (เขมร: វត្តពិភិទ្ធារាម) เป็นวัดที่เมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431[1] ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่พระตะบองเป็นประเทศราชของสยาม

วัดพิพิธธาราม
វត្តពិភិទ្ធារាម
Wat Piphetthearam.JPG
Map
ที่ตั้งเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ประเภทวัด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2462 มีเจดีย์ประจำมุม สร้างกำแพงแก้วล้อมรอบ ตัวเจดีย์ประจำมุมสร้างหลังจากนั้น 10 ปี คือ พ.ศ. 2476 อุโบสถมีมุขประเจิดที่มีเครื่องลำยอง วัสดุเครื่องลำยองทำจากปูน ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง งวงไอรา หน้าบันของอุโบสถเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาติชาดก ผนังของอุโบสถยกสูง มีเสาพาไลขนาดเล็ก ตามปลายเสาพาไลมีการตกแต่งด้วยคันทวยที่เป็นรูปครุฑ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก ใบสีมามีลักษณะเป็นสีมานั่งแท่น ไม่มีการทำซุ้มครอบ[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดพิพิธธาราม พระตะบอง".
  2. Sirang Leng. "ศิลปกรรมพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.