วัดพระธาตุดอยหยวก

วัดในจังหวัดพะเยา

วัดพระธาตุดอยหยวก ตั้งอยู่บ้านหนุน หมู่ที่ 6 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญคู่อำเภอปง และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศา และพระอัฐิจักษุ (กระดูกริมตาข้างขวา) ของพระพุทธเจ้า ระยะทางจากตัวอำเภอ 2 กิโลเมตร[1]

วัดพระธาตุดอยหยวก
แผนที่
ที่ตั้งตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

แต่เดิมมีวัดอยู่ 2 วัดในบริเวณใกล้กันคือ วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเรียกว่า วัดบน คือวัดพระธาตุดอยหยวกปัจจุบัน แต่เป็นวัดร้างและวัดที่ตั้งอยู่ด้านล่างเรียกว่า วัดล่าง ต่อมามีพระสังฆะมณฑลเดินทางมาจากจังหวัดน่าน มาตรวจกิจการพระศาสนาเห็นว่าวัดบนมีปูชนียสถานที่สำคัญกว่าคือพระธาตุภูเติม (พระธาตุ ดอยหยวก) แต่ขาดการเอาใจใส่บำรุงรักษา จึงสั่งให้รวมวัดทั้งสองแห่ง ให้เป็นวัดเดียวกัน โดยให้วัดล่างไปรวมกับวัดบนให้ชื่อว่า "วัดพระธาตุดอยหยวก"[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดพระธาตุดอยหยวก". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  2. "วัดพระธาตุดอยหยวก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.