วัดประสิทธิเวช

วัดในจังหวัดนครนายก

วัดประสิทธิเวช เป็นวัดราษฎร์และโบราณสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วัดประสิทธิเวช
แผนที่
ที่ตั้งรังสิต - องครักษ์ (คลอง 15) ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประเภทวัดราษฏร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อใหญ่อุดมโชค มงคลลาภ
ความพิเศษวัดเป็นพุทธสถานคามวาสี
เวลาทำการ06.00 น. - 18.00 น.
จุดสนใจพระธาตุ, หลวงพ่อใหญ่อุดมโชค มงคลลาภ (อายุ330ปี)
กิจกรรมทำบุญถวายสังฆ์ฑาน อาบน้ำมนต์
การถ่ายภาพ5
เว็บไซต์https://watprasitthiwech.wordpress.com/
หมายเหตุ0
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติวัด

แก้

วัดประสิทธิเวช ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า ”วัดเก่า” หรือ “วัดบางปรากฏ” เพราะสมัยแรกชื่อจริงชื่อวัดบางปรากฏ ชื่อตามหมู่บ้าน แล้วมาเปลี่ยนชื่อทีหลังว่าวัดประสิทธิเวช เปลี่ยนเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ทราบ ไม่มีหลักฐาน ปัจจุบันวัดประสิทธิเวช ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในเนื้อที่ตั้งวัด 22 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา แล้วได้ซื้อที่ตั้งวัดเพิ่มเติมอีก 118 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวารวมเป็น 141 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ได้เริ่มก่อตั้งสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2223 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2233 ต่อมาอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถจะบูรณะซ่อมแซมได้ จึงได้รื้อถอนออก และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2530 และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2532 และได้จัดทำพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2534

วัดประสิทธิเวชนี้ มีผู้เล่าสืบต่อๆ กันมาว่า แต่เดิมมีอุบาสกผู้ใจบุญผู้หนึ่งชื่อว่า นายสิทธิ ภรรยาชื่อนางเวช ได้เป็นผู้นำริเริ่มก่อสร้างมาเป็นครั้งแรก วัดจึงมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดประสิทธิเวช” เปลี่ยนตามชื่อเจ้าของผู้ริเริ่มก่อสร้างมาถึงปัจจุบันนี้ สำหรับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดไม่ทราบแน่ชัดมาแต่แรก ว่าองค์ก่อนๆ ที่ปกครองวัดมีผู้ใดบ้าง ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด เพราะประวัติวัดและหลักฐานใดๆก็ไม่มีมาทราบภายหลังเท่าที่จำได้สมัยหลวงพ่อทา (พระครูศรัทธาภินันท์) อดีดเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ ท่านได้บันทึกหลักฐานไว้เท่าที่จำได้แต่องค์ก่อนๆ ไม่ทราบมาทราบองค์หลังๆ

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

แก้
  • พ.ศ. 2536 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2537 ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพัดเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช
  • พ.ศ. 2538 วัดได้รับยกย่องเป็นอุทยานการศึกษา
  • พ.ศ. 2540 วัดได้รับยกย่องให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เพื่อยกเลิกยาเสพติด

สังกัดคณะสงฆ์

แก้

มหานิกาย

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
รายนามเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พระอาจารย์ไม้ เจ้าอาวาส ไม่ทราบ
2. พระอาจารย์กุ้ย เจ้าอาวาส ไม่ทราบ
3. พระอาจารย์เจียม เจ้าอาวาส ไม่ทราบ
4. พระอาจารย์โป้ย เจ้าอาวาส ลาสิกขาบท พ.ศ. 2440
5. พระครูศรัทธาภินันท์ (ทา จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2482 (มรณภาพ)
6. พระปลัดหร่าย พรหมโชโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2495 (มรณภาพ)
7. พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ (ปล้อง อุตฺตโร) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2535 (ลาออกจากตำแหน่ง)
8. พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวชเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและลูกศิษย์จากทั่วสารทิศมากมาย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

14°09′52″N 100°56′12″E / 14.1644061°N 100.9365936°E / 14.1644061; 100.9365936