วัดบางตลาด

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดบางตลาด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ตั้งวัด 18 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา มีพระครูวิจิตร ปัญญาทัต เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดบางตลาด
Map
ที่ตั้งตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิจิตร ปัญญาทัต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางตลาดได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2482 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521[1] โดยเมื่อ พ.ศ. 2445 ที่ตั้งเดิมของวัดบางตลาดตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ตั้งโรงเรียนราษฎรนุกูลในปัจจุบัน แต่เนื่องจากน้ำท่วมบ่อยจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยที่ดินดังกล่าวได้รับการบริจาคจากนางแฟง ไม่ทราบนามสกุล มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จประพาส ณ วัดแห่งนี้ และได้ทรงพระราชทานสิ่งของไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 และอุโบสถหลังที่สองสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 และยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2] วัดมี หลวงพ่อทันใจมหาจักรพรรดิประกาศิต พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ปางมหาจักรพรรดิทรงเครื่อง ประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางตลาด". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดบางตลาด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.