วัดบางขัน

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดบางขัน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายในหมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2456 ตั้งอยู่ริมลำรางน้ำบางขัน ต่อมาได้ย้ายวัดมาถึงสองครั้ง จึงได้สร้างในสถานที่ปัจจุบัน[1] มีพระครูพิพัฒน์ปทุมเขต เจ้าอาวาสวัดบางขันองค์แรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2472 วัดเริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2507 และได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ภายในวัดมีอุโบสถ​กว้าง 7.70 เมตร ยาว 20.30 เมตร ศาลาการเปรียญ​ กุฏิสงฆ์ 12 หลัง ยังมีการสร้างโรงเรียนในพื้นที่วัด[2]

วัดบางขัน
วัดบางขัน
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ถนนคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

รายนามเจ้าอาวาส​ วัดนี้มีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบัน​ คือ

  • พระ​ครู​พิพัฒน์​ปทุม​เขต
  • พระ​ครู​วิริยานุวัตร
  • พระมหาสุเมธ จนฺทสีโล
  • พระครู​สิริพัฒนา​ภรณ์
  • พระครูปทุมจริยานุวัตร (สมพงษ์​ สมาหิโต)

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางขัน". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี. ข้อมูลประวัติวัดจังหวัดปทุมธานี ประจำปีพุทธศักราช 2562. ปทุมธานี : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด. (เอกสารอัดสำเนา)