นิชิฮงงันจิ

(เปลี่ยนทางจาก วัดนิชิฮงงัน)

นิชิฮงงันจิ (ญี่ปุ่น: 西本願寺โรมาจิNishihongan-ji) หรือ วัดฮงงันตะวันตก เป็นหนึ่งในสองวัดพุทธของสำนักโจโดชินชูในนครเกียวโต อีกวัดหนึ่งคือฮิงาชิฮงงันจิ (วัดฮงงันตะวันออก) วัดแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2145 โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาซุ ซึ่งได้แยกวัดฮงงันออกเป็นสองวัดคือวัดตะวันออกและวัดตะวันตก เพื่อลดทอนอิทธิพลของสำนักโจโดชินชู

นิชิฮงงันจิ
西本願寺
อาราม
ข้อมูลทั่วไป
นามภูเขารีวโกะกุซัง
นิกายโจโดชินชู
ศรัทธาต่อพระอมิตาภพุทธะ (อามิดะ เนียวไร)
สร้างเมื่อพ.ศ. 2134 (วัดฮงงัน)
สร้างโดยฮนงันจิ เค็นเนียว
ที่อยู่60 Horikawa-dōri Hanaya-chō Kudaru Honganji Monzen-machi, Shimogyō-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture
ประเทศ ญี่ปุ่น
เว็บไซต์http://www.hongwanji.or.jp/english/

วันนิชิฮงงัน ได้รับเป็นขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ ซึ่งมีสถานะเป็นมรดกโลก