วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง) ชาวบ้านนิยมเรียก " วัดโป่ง " จากการบอกเล่า วัดโป่งนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2359 มี " นายสนั่น คงเมือง " เป็นคนบ้านโป่ง เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 17 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
แผนที่
ชื่อสามัญวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
ที่ตั้งหมู่ 2 ถนน-
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ชลบุรี ไทย ประเทศไทย 20150
ประเภทวัดราษฏร์มหานิกาย
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระประธานอุโบสถวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
พระพุทธรูปสำคัญ-
เจ้าอาวาสพระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (หลวงพ่อพร)
จุดสนใจพระอุโบสถ , หลวงพ่อดี (พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์) และ สังขารหลวงพ่อชม กสโร อดีตเจ้าอาวาส
กิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนา
เว็บไซต์-
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโป่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโป่ง ซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านโป่ง ยังเป็นป่าหนาทึบ มีป่าสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ บริเวณนี้เป็นดินโป่งที่มีรสดินเค็ม ซึ่งจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ให้ฟังว่า สมัยนั้นมีพระธุดงค์มาจากเมืองโคราช แล้วท่านก็ได้หยุดพักปักกลดที่นี่ ชาวบ้านได้มาทำบุญเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านมาก ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่ นามท่านมาทราบภายหลังว่า " หลวงพ่อดี " วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 25 ไร่ เศษ[1]

นอกจากนี้ยังมีเกจิดังแห่งวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง) คือ " พระครูวิสุทธิกิจจาทร (หลวงพ่อชม กสโร) "[2]อดีตเจ้าอาวาส ที่สังขารท่านไม่เน่าเปลือยจนถึงปัจจุบันนี้

รายนามเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แก้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ รวมระยะเวลา (ปี) หมายเหตุ
1 เจ้าอธิการบัว - - - ลาสิกขาบท
2 พระครูวิสุทธิกิจจาทร (ชม กสโร) พ.ศ. 2486 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 53 ปี มรณภาพ
1 พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อาจารย์พร-หลวงพ่อพร) พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน - ดำรงตำแหน่งอยู่

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้


พิกัดภูมิศาสตร์: 12°57′08″N 100°58′47″E / 12.9522372°N 100.97978°E / 12.9522372; 100.97978