วัดท้องคุ้ง (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดท้องคุ้ง เป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

วัดท้องคุ้ง
ไฟล์:Temple 1.png
วัดทองคุ้ง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทองคุ้ง
ที่ตั้งหมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดทองคุ้งเป็นวัดที่มีอายุประมาณ 200 ปี ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง มีแต่ผู้ปฏิสังขรณ์วัดต่อๆกันมา เดิมมีชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” ตัวอารามอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นท้องคุ้งของแม่น้ำแม่กลอง ประชาชนผู้ซึ่งอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นทางสัญจรไปมาจะมองเห็นวัดนี้ได้แต่ในระยะไกลด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดท้องคุ้ง” มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

พระประธานในอุโบสถ เป็นพระปั้นด้วยปูนพระองค์เป็น “พระปางมารวิชัย” หน้าตักกว้าง 2.56 เมตร สูง 4.61 เมตร หรือเรียกว่า “หลวงพ่อโต”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ คาดว่าด้านในอาจเป็นพระพุทธรูปสำริด เนื่องจากในช่วงหนึ่งมีการรบติดพัน มีข้าศึกพม่าเข้ามาในบ้านเรา กลัวว่าพวกทหารพม่าจะเข้ามาพบและนำเอาพระพุทธรูปล้ำค่ากลับประเทศพม่า จึงได้มีการอำพรางเอาไว้ เมื่อครั้งสงครามไทยพม่านั่นเอง

พระปฏิมากรเก่า

แก้
  • 1.พระพุทธรูปที่ปั้นด้วยปูนหุ้มไว้ภายนอก ปางมารวิชัย "หลวงพ่อโต"
  • 2.พระพุทธรูปบูชา หล่อด้วยสัมฤทธิ์ ปางประทานพร
  • 3.พระพุทธรูปบูชา ซึ่งหม่อมคุ้มถวายไว้เป็นพระสัมฤทธิ์ของเก่าโบราณ

เจ้าอาวาส

แก้
  • 1.พระอธิการฉาย
  • 2.พระครูสมุห์ฮ้อ
  • 3.พระอธิการเชื่อม
  • 4.พระครูสมุทรธรรมโกศล (หลวงพ่อเจน)
  • 5.พระใบฎีกาสวัสดิ์ นาถธมฺโม
  • 6.พระปลัดปัญญา จิตฺตปญฺโญ (หลวงพ่อแดง)

อ้างอิง

แก้