วัดต้นไทรย์

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดต้นไทรย์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระโขนง ในแขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูนิสิตธีรวัฒน์ (วัฒนชัย อภิวณฺโณ)[1]

วัดต้นไทรย์
ที่ตั้งเลขที่ 51 ซอยอ่อนนุช 29 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูนิสิตธีรวัฒน์ (วัฒนชัย อภิวณฺโณ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดต้นไทรย์สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2327[2] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2529[3]

อาคารเสนาสนะของวัดได้แก่ อุโบสถ ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นพระประธาน[4] และมีพระอุปคุตมหาเถระปางจกบาตร วัดมีศาลาบุญบัญชา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีปูชนียวัตถุ ได้แก่ องค์เจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าแม่ตะเคียน และพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกประดิษฐานอยู่ในเจดีย์แก้ว

งานกิจกรรมที่สำคัญของวัด ได้แก่ งานบุญประจำปีเทศน์มหาชาติในเดือนมีนาคม งานวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา งานทักษิณาอดีตเจ้าอาวาสในเดือนกันยายน

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดต้นไทรย์". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดต้นไทรย์ อ่อนนุช".
  3. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-12-28.
  4. "แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตสวนหลวง" (PDF). p. 4.