วัดตีตะเรด

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดตีตะเรด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดตีตะเรด
Map
ชื่อสามัญวัดตีตะเรด, วัดแขกล้อม, วัดตีตะเรด (ตรีพิฆเนศ)
ที่ตั้งตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระปลัดไฉน อินทปัญโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตีตะเรด หรือ วัดแขกล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างมานานกว่า 86 ปี ต่อมามีพระปลัดไฉน อินทปัญโญ หรือพระครูอินทปัญญารัต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาวัด ซึ่งในระยะแรกจะมีความยากลำบากมาก เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนชาวมุสลิม ในตอนกลางวันต้องไปอยู่ที่อื่น และในตอนกลางคืนค่อยแอบกลับมาพัฒนาวัด ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดแขกล้อม"[1] ท่านได้พัฒนาวัดเรื่อยมาจนยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543 ในสมัยก่อนเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดร้างมานาน และพื้นที่บริเวณวัดเป็นที่ลุ่ม ทำให้เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ การประกอบพิธีทางศาสนาต้องไปประกอบพิธีบนเรือ[2] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544[3]

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาทุกเทศกาล มีการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป และจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 16[4]

อ้างอิง แก้

  1. "พระผู้สร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง".
  2. "วัดตีตะเรด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดตีตะเรด". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. "วัดตีตะเรด".