วัดคลองน้ำเค็ม (จังหวัดจันทบุรี)

วัดในจังหวัดจันทบุรี

วัดคลองน้ำเค็ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วัดคลองน้ำเค็ม
ที่ตั้งตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคลองน้ำเค็มตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2438 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2511[1] ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

อุโบสถหลังเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกำแพงแก้วล้อมรอบ หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ด้านข้างชักปีกนกคลุมโดยรอบ ไม่มีเครื่องลำยอง หน้าบันอุดเรียบ มีประตูด้านหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู ผนังด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 3 บาน เหนือกรอบประตูหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งมีลวดลายเขียนสีตกแต่ง คาดว่าที่หน้าบันแต่เดิมเคยมีลวดลายปูนปั้น แต่ได้ปรักหักพังไปแล้ว ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้าน คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี เนื่องจากมีภาพทหารใส่หนวดและหมวกเหมือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่นิยมวาดกันมากช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลที่ 8[2] ภาพจิตรกรรมช่วงล่างเขียนภาพคนแบก เพดานมีภาพครุฑ นกยูง นาคเกี้ยว รามสูร เมขลา และพญานาค เสาภายในอุโบสถเขียนภาพมังกร[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดคลองน้ำเค็ม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดคลองน้ำเค็ม". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  3. กรมศิลปากร. "วัดคลองน้ำเค็ม" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/