วอร์ด (สหรัฐ)

วอร์ด (อังกฤษ: Ward) เป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นระดับที่สี่ในสหรัฐ วอร์ดเป็นส่วนที่เป็นทางเลือกของนครหรือเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและการเป็นตัวแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง [1] ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นคำว่า วอร์ด อาจหมายถึง:

อ้างอิงแก้ไข