เปิดเมนูหลัก

วรมาศ ศรีวัฒนประภา

นักธุรกิจหญิงชาวไทย

วรมาศ ศรีวัฒนประภา (สกุลเดิม: รักศรีอักษร) เป็นนักธุรกิจชาวไทยเป็นกรรมการบริหารสโมสรเลสเตอร์ชิตี บุตรสาวคนโตของทายาทเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[1][2] ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์[3][4][5] นอกจากนี้ วรมาศยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี ในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553–2561[6][7] และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลเอาด์-เฮเฟอร์เลเลอเฟิน ในประเทศเบลเยียม

วรมาศ ศรีวัฒนประภา
เกิดวรมาศ รักศรีอักษร
24 กันยายน พ.ศ. 2524 (38 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นรัก คิง เพาเวอร์
การศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, London College of Fashion MA Fashion Accessories
อาชีพรองประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์
กรรมการบริหาร มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ กรรมการบริหารและเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ชิตี
มีชื่อเสียงจากทายาทมหาเศรษฐีชาวไทย
คู่สมรสรวิธนดล อิทธิระวิวงศ์
บิดามารดาวิชัย ศรีวัฒนประภา
เอมอร ศรีวัฒนประภา

ประวัติแก้ไข

วรมาศ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: รัก) เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2524[8] เป็นบุตรสาวคนโตของนายวิชัย ศรีวัฒนประภา (ชื่อเดิม: วิชัย รักศรีอักษร, บิดา) กับนางเอมอร ศรีวัฒนประภา (สกุลเดิมก่อนสมรส: บุญขันธ์, มารดา) ชีวิตครอบครัววรมาศ ศรีวัฒนประภา มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน[9] คือ นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: รัก) พี่สาวคนโต[10], นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: ต้อล) น้องชาย ลำดับที่ 1, นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: รุ่ง) น้องสาว และ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (ชื่อเล่น: ต๊อบ) น้องชาย ลำดับที่ 2 วรมาศ สมรสกับ "รวิธนดล อิทธิระวิวงศ์" ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ[11] วรมาศ มีบุตรสาวคนแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยตั้งชื่อเล่นให้ว่า "เลิฟ" ซึ่งเป็นชื่อตามการทับศัพท์ คำว่า "Love" ในการทับศัพท์ภาษาไทย[12]

วรมาศเปลี่ยนนามสกุลตามผู้เป็นบิดา วิชัย ศรีวัฒนประภา ชื่อสกุล "ศรีวัฒนประภา" มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสกุล "ศรีวัฒนประภา" ให้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล[13]

ในปี พ.ศ. 2559 วรมาศและครอบครัวศรีวัฒนประภา ประกอบด้วย วิชัย ศรีวัฒนประภา, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และผู้ร่วมลงทุนได้ลงทุน ซื้อหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นทั้งหลายจำนวน 2,918,411,714 หุ้น ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 60.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ โดยเสนอซื้อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การศึกษาแก้ไข

การศึกษาของวรมาศ มีรายละเอียดดังนี้

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[14]
  • ปริญญาโท London College of Fashion MA Fashion Accessories[15]
  • ปริญญาตรี Central St Martins College of Art & Design

ประวัติการทำงานแก้ไข

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พ.ศ. 2550 – 2553 ในตำแหน่ง Corporate Creative Development Manager พ.ศ. 2549 – 2550 ในตำแหน่ง Business Affairs Manager[16]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข