'กฤษณทไวปายนะ (สันสกฤต: कृष्णद्वैपायन, อักษรโรมัน: Kṛṣṇadvaipāyana) หรือ วยาสะ (/ˈvjɑːsə/; สันสกฤต: व्यासः, อักษรโรมัน: Vyāsaḥ, lit.'ผู้รวบรวม') หรือ เวทวยาสะ (वेदव्यासः, Veda-vyāsaḥ, "ผู้รวบรวมพระเวท") หรือ ฤาษีวยาส เป็นฤาษีในตำนานที่ปรากฏในมหาภารตะ ซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นผู้ประพันธ์มหาภารตะ และเป็นอวาตารของพระวิษณุ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์มนตร์ในพระเวท, ปุราณะทั้ง 18 เล่ม และพรหมสูตร

วยาส
Vyasa.jpg
ฤาษีวยาสะประทับบนอาสนะ
ส่วนบุคคล
เกิด
กฤษณทไวปายนะ
ศาสนาศาสนาฮินดู
คู่สมรสวติกา[1][2]
บุตร
บิดามารดา
รู้จักจากมหาภารตะ
เกียรติยศคุรุปูรณิมา (วยาสปูรณิมา)

ในมหาภารตะระบุว่าท่านเป็นบุตรของสัตยวตีและฤาษีพรหมินปราศร

เทศกาลคุรุปูรณิมา หรือรู้จักอีกชื่อคือ วยาสปูรณิมา เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองฤาษีวยาสะในฐานะวันคล้ายวันเกิดและวันที่ท่านเริ่มแบ่งพระเวท[3][4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dalal 2019.
  2. Pattanaik 2000.
  3. Awakening Indians to India. Chinmaya Mission. 2008. p. 167. ISBN 978-81-7597-434-0.
  4. What Is Hinduism?: Modern Adventures Into a Profound Global Faith. Himalayan Academy Publications. 2007. p. 230. ISBN 978-1-934145-00-5.

บรรณานุกรมแก้ไข