วงศ์พวงแก้วกุดั่น

วงศ์พวงแก้วกุดั่น
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: ยุคครีเทเชียส – ปัจจุบัน[1]
Ranunculus auricomis.jpg
Ranunculus auricomus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
อันดับ: Ranunculales
วงศ์: Ranunculaceae
Juss.
วงศ์ย่อย

วงศ์พวงแก้วกุดั่น (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ranunculaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่มีสมาชิกราว 1,700 สปีชีส์ ชื่อของวงศ์นี้มาจากภาษาละติน rānunculus หมายความว่า "กบน้อย" วงศ์พวงแก้วกุดั่นประกอบด้วยพืช 60 สกุล โดยสกุลที่ใหญ่ที่สุดคือ Ranunculus (มีพืชจำนวน 600 สปีชีส์), Delphinium (365 สปีชีส์), Thalictrum (330 สปีชีส์), Clematis (325 สปีชีส์), และ Aconitum (300 สปีชีส์)

สกุลแก้ไข
รูปแก้ไข

ดอกแก้ไข

ฟอลลิเคิลแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

  1. Kathleen B. Pigg and Melanie L. DeVore (2005), "Paleoactaea gen. nov. (Ranunculaceae) fruits from the Paleogene of North Dakota and the London Clay", American Journal of Botany, 92: 1650–1659, doi:10.3732/ajb.92.10.1650

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข