วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ

วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ
Pristol fasci 100614-3516 awr.JPG
ปลาหมอช้างเหยียบ (P. fasciata) เป็นชนิดที่พบได้ในประเทศไทย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Perciformes
วงศ์: Pristolepididae
Roberts, 1989
สกุล: Pristolepis
Jerdon, 1849
ชนิด
ดูในเนื้อหา

วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ (อังกฤษ: Asian leaffish, Banded leaffish) เป็นวงศ์ปลาน้ำจืดวงศ์หนึ่ง ในอันดับปลากะพง (Perciformes) ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pristolepididae

มีลักษณะสำคัญ คือ มีรูปร่างแบนข้างมากเป็นรูปไข่หรือวงรี เกล็ดสาก เส้นข้างลำตัวขาดตอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีปากเล็ก มุมปากยาวถึงนัยน์ตา ดวงตากลมโต หนังขอบกระดูกแก้มติดต่อกันถึงส่วนใต้ปาก ริมกระดูกแก้มชิ้นกลางเป็นหนามแหลม 2 ชิ้น

มีเพียงสกุลเดียว คือ Pristolepis

จำแนกออกได้ทั้งหมด 6 ชนิด

พบกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ นิยมตกเป็นเกมกีฬาและใช้บริโภคในท้องถิ่น และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม[4]

หมายเหตุ: ปลาในวงศ์นี้ถูกแยกออกมาจากวงศ์ Nandidae

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Plamoottil, M. & Abraham, N.P. (2013): Rediscovery of Pristolepis malabarica after one and half century. Journal of Advanced Zoology, 34 (1): 28-35.
  2. Plamoottil, M. (2014): Pristolepis pentacantha, a new fish species (Perciformes: Pristolepidae) from Kerala, India. International Journal of Scientific Research, 3 (5): 552-554.
  3. Britz, R., Kumar, K. & Baby, F. (2012): Pristolepis rubripinnis, a new species of fish from southern India (Teleostei: Percomorpha; Pristolepididae). Zootaxa, 3345: 59-68.
  4. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 257 หน้า. หน้า 156. ISBN 974-00-8738-8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข