วงดนตรีไทยในประเทศไทยมีดังนี้

วงเครื่องสาย แก้ไข

  • วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
  • วงเครื่องสายเครื่องคู่
  • วงเครื่องสายผสม
  • วงเครื่องสายปี่ชวา[1]

วงปี่พาทย์ แก้ไข

วงมโหรี แก้ไข

อื่นๆ แก้ไข

  1. "วงดนตรีสากล มีกี่ประเภท ส่วนประกอบแต่ละชนิดโดยละเอียด ใหม่ล่าสุด 2019 !!". แหล่งข้อมูล วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย ต่างประเทศ.