วงดนตรีไทยในประเทศไทยมีดังนี้

วงเครื่องสายแก้ไข

  • วงเครื่องสายเครื่องเล็ก
  • วงเครื่องสายเครื่องคู่
  • วงเครื่องสายผสม
  • วงเครื่องสายปี่ชวา[1]

วงปี่พาทย์แก้ไข

วงมโหรีแก้ไข

อื่นๆแก้ไข

  1. "วงดนตรีสากล มีกี่ประเภท ส่วนประกอบแต่ละชนิดโดยละเอียด ใหม่ล่าสุด 2019 !!". แหล่งข้อมูล วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย ต่างประเทศ.