ลี้ (หน่วยวัด)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลี้
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลี้ (พินอิน: หลี่) เป็นหน่วยวัดของจีนมีความยาวเท่ากับ 500 เมตร ตัวอักษรจีนของคำว่า ลี้ (里) ประกอบขึ้นตัวอักษรสองคำคือ คำว่า เถียน (田, tián) ที่แปลว่าทุ่งนา กับคำว่า ถู่ (土, tǔ) ที่แปลว่าดิน ซึ่งกล่าวถึงว่าหนึ่งลี้เป็นระยะทางระหว่างหมู่บ้านในสมัยก่อน

อ้างอิงแก้ไข

  • Hulsewé, A. F. P. 1961. "Han measures." T'oung pao Archives, Vol. XLIX, Livre 3, pp. 206-207.