ลีเตราตูร์นายากาเซตา

ลีเตราตูร์นายากาเซตา (รัสเซีย: Литературная газета; อังกฤษ: Literary Newspaper) เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเมืองของสหภาพโซเวียตและรัสเซีย

โลโก้ของหนังสือพิมพ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข