ลิซา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลิซา หรือ ลิซ่า (อักษรโรมัน: Lisa) สามารถหมายถึง

บุคคล แก้

ชาวญี่ปุ่น แก้

ชาวไทย แก้

ชาวอเมริกัน แก้

อื่น ๆ แก้

ตัวละครในบันเทิงคดี แก้

การ์ตูนและละคร แก้

เกม แก้