ลิซา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลิซา หรือ ลิซ่า (อักษรโรมัน: Lisa) สามารถหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ชาวญี่ปุ่นแก้ไข

ชาวไทยแก้ไข

ชาวอเมริกันแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

การ์ตูนและละครแก้ไข

เกมแก้ไข