ลามาลินเช (สเปน: La Malinche); ประมาณ พ.ศ. 2039 หรือ พ.ศ. 2048 - ประมาณ พ.ศ. 2072) หรือที่รู้จักในชื่อ มาลินต์ซิน (Malintzin), มารีนัลลี (Malinalli) หรือ ดอญญามารินา (Doña Marina) เป็นสตรีชาวนาอัวจากชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกผู้มีบทบาทสำคัญในการยึดครองเม็กซิโกของชาวสเปน เธอทำหน้าที่เป็นล่าม ที่ปรึกษา และสื่อกลางระหว่างชาวสเปนกับชนพื้นเมือง เธอทำหน้าที่นี้แก่เอร์นัน กอร์เตส เธอเป็นหนึ่งในทาสชาวพื้นเมืองยี่สิบคนที่กอร์เตสได้รับมอบมาจากดินแดนโปโตนชันในปี พ.ศ. 2062 หลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นชู้รักของกอร์เตสและให้กำเนิดบุตรชายคนแรกชื่อ มาร์ติน กอร์เตส ซึ่งถือเป็นชาวเมสติโซ (บุตรระหว่างชนพื้นเมืองกับคนผิวขาว) คนแรก ๆ

อนุสาวรีย์ลามาลินเช เป็นส่วนหนึ่งของ Monumento al Mestizaje ในกรุงเม็กซิโกซิตี

อ้างอิง

แก้