ลามาร์คัส แอดนา ทอมป์สัน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลามาร์คัส แอดนา ทอมป์สัน (อังกฤษ: LaMarcus Adna Thompson, 8 มีนาคม พ.ศ. 2391 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2462) เป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ประดิษฐ์เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกา