รถไฟเหาะตีลังกา

รถไฟเหาะตีลังกา เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นรถที่เล่นไปตามรางคล้ายทางรถไฟ แต่รางจะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีลักษณะโค้งไปมา และตีลังกา

รถไฟเหาะตีลังกาในสวนลูนา, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย