อนาคตนิยม (อังกฤษ: Futurism; อิตาลี: Futurismo) เป็นขบวนการศิลปะและทางสังคม มีจุดกำเนิดที่ประเทศอิตาลีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เน้นด้านความเร็ว เทคโนโลยี เยาวชน ความรุนแรง และหัวข้ออย่างเช่น รถยนต์ เครื่องบิน และเมืองอุตสาหกรรม หัวหอกคือชาวอิตาลี อย่าง ฟีลิปโป ตอมมาโซ มารีเนตตี, อุมแบร์โต บอชโชนี, การ์โล การ์รา, จีโน เซเวรีนี, จาโกโม บัลลา และลุยจี รัสโซโล เป็นการเชิดชูสมัยนิยมและมีจุดประสงค์เพื่อปลดปล่อยอิตาลีจากอิทธิพลในอดีต[1] ส่วนบาศกนิยมได้พัฒนาจากรูปแบบศิลปะอนาคตนิยมของอิตาลี[2] งานสำคัญด้านอนาคตนิยมเช่น Manifesto of Futurism ของมารีเนตตี, Unique Forms of Continuity in Space ของบอชโชนี, ภาพเขียน Abstract Speed + Sound ของบัลลา และ The Art of Noises ของรุสโซโล

ภาพเขียนของอุมแบร์โต บอชโชนี

อ้างอิง แก้

  1. The 20th-Century art book (Reprinted. ed.). dsdLondon: Phaidon Press. 2001. ISBN 978-0714835426.
  2. Arnason; Harvard, H.; Mansfield, Elizabeth (December 2012). History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography (Seventh ed.). Pearson. p. 189. ISBN 978-0205259472.