ละแวก (เขมร: សង្កាត់) เป็นเมืองในประเทศกัมพูชา เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ในช่วงยุคมืดของกัมพูชา ซึ่งเริ่มขึ้นหลังยุคเมืองพระนคร ในอดีตเคยเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม [1] เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการทหารของประเทศ เป็นที่รวมของผู้มีความรู้รวมถึงนักวิชาการและนักศิลปะการต่อสู้[2]

ละแวก

សង្កាត់
เมือง
ภาพวาดของเมืองละแวก
ภาพวาดของเมืองละแวก
ประเทศธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
จังหวัดจังหวัดกำปงฉนัง
อำเภออำเภอกำปงตระลาจ

ละแวกได้รับเลือกจากพระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) ให้เป็นเมืองหลวงใหม่หลังจากการปล้นเมืองพระนครโดยอยุธยา เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สามารถป้องกันได้ง่ายกว่า หลังจากที่พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) ปราบเจ้ากองได้สำเร็จ พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากจตุมุขไปยังเมืองละแวกในปี ค.ศ. 1528 เมืองใหม่นี้เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1528 ถึง ค.ศ. 1594

อ้างอิง แก้

  1. Hamilton, W. (1815). The East India Gazetteer: Containing Particular Descriptions of the Empires, Kingdoms, Principalities, Provinces, Cities, Towns, Districts, Fortresses, Harbours, Rivers, Lakes, &c. of Hindostan, and the Adjacent Countries, India Beyond the Ganges, and the Eastern Archipelago; Together with Sketches of the Manners, Customs, Institutions, Agriculture, Commerce, Manufactures, Revenues, Population, Castes, Religion, History, &c. of Their Various Inhabitants (p.221). United Kingdom: J. Murray. https://books.google.com/books?id=d4wZhBCatvcC&dq=east+india+gazetteer+cambodia&pg=PA221
  2. Sony, Ouch, and Danielle Keeton-Olsen. "An Ancient Martial Art, Transformed by Time, War, Seeks Return to Prominence." VOD, 12 Jan. 2021, vodenglish.news/an-ancient-martial-art-transformed-by-time-war-seeks-return-to-prominence/. Accessed 26 Feb. 2021.

บรรณานุกรม แก้

  • Ben Kiernan, Blood and soil ISBN 978-0-300-10098-3 ISBN 0300100981
  • Sanjay Subrahmanyam & Marie-José Capelle, L'Empire portugais d'Asie, 1500–1700; Histoire politique et économique. Maisonneuve & Larose (1999) ISBN 2-7068-1252-4 ISBN 978-2706812521