ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2500

ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) เป็นฤดูของพายุหมุนเขตร้อนแต่ไม่มีการกำหนดช่วงของขอบเขตของพายุ แต่ส่วนใหญ่จะก่อตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก

ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2500
1957 Pacific typhoon season summary.jpg
แผนที่สรุปฤดูกาล
ขอบเขตฤดูกาล
ระบบแรกก่อตัว3 มกราคม พ.ศ. 2500
ระบบสุดท้ายสลายตัว25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
พายุมีกำลังมากที่สุด
ชื่อโลลา
 • ลมแรงสูงสุด295 กม./ชม. (185 ไมล์/ชม.)
 • ความกดอากาศต่ำที่สุด900 hPa (มิลลิบาร์)
สถิติฤดูกาล
พายุดีเปรสชันทั้งหมด22
พายุโซนร้อนทั้งหมด22
พายุไต้ฝุ่น18
พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น8
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด155+
ความเสียหายทั้งหมดไม่ทราบ
ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก
2493-2502, 2500, 2501, 2502

พายุแก้ไข

ความรุนแรงของพายุ
ดีเปรสชันเขตร้อน
Tropical Depression
(TD)
พายุโซนร้อน
Tropical Storm
(TS)
พายุโซนร้อนกำลังแรง
Severe Tropical Storm
(STS)
พายุไต้ฝุ่น
Typhoon
(TY)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 1
Category 1 typhoon
(TY)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 2
Category 2 typhoon
(TY)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 3
Category 3 typhoon
(TY)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 4
ซูเปอร์ไต้ฝุ่น
Category 4 super typhoon
(TY, STY)
พายุไต้ฝุ่นระดับ 5
ซูเปอร์ไต้ฝุ่น
Category 5 super typhoon
(TY, STY)
ชื่อพายุ ระยะเวลา ความรุนแรง เส้นทางเดินพายุ ผลกระทบ อ้างอิง
พายุโซนร้อน 01W 3 - 7 มกราคม พายุโซนร้อน
75 กม./ชม. (45 ไมล์/ชม.) 995 hPa
ฟิลิปปินส์ [1][2][3]
ไต้ฝุ่นโรส
(Rose)
21 - 30 มกราคม พายุไต้ฝุ่น
250 กม./ชม. (155 ไมล์/ชม.) 952 hPa
[4][5]
ไต้ฝุ่นเชอร์เลย์
(Shirley)
11 - 18 เมษายน พายุไต้ฝุ่น
185 กม./ชม. (115 ไมล์/ชม.) 975 hPa
ไต้ฝุ่นทริกซ์
(Trix)
2 - 17 พฤษภาคม พายุไต้ฝุ่น
220 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.) 950 hPa
ไต้ฝุ่นเวอร์จิเนีย
(Virginia)
18 - 28 มิถุนายน พายุไต้ฝุ่น
280 กม./ชม. (175 ไมล์/ชม.) 900 hPa
[6]
ไต้ฝุ่นเวนดี
(Wendy)
11 - 17 กรกฎาคม พายุไต้ฝุ่น
280 กม./ชม. (175 ไมล์/ชม.) 900 hPa
ไต้ฝุ่นเอจเนส
(Agnes)
12 - 22 สิงหาคม พายุไต้ฝุ่น
250 กม./ชม. (155 ไมล์/ชม.) 905 hPa
พายุโซนร้อน 08W 15 - 20 สิงหาคม พายุโซนร้อน
100 กม./ชม. (65 ไมล์/ชม.)
พายุโซนร้อน 09W 22 - 27 สิงหาคม พายุโซนร้อน
85 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) 999 hPa
ไต้ฝุ่นเบส
(Bess)
27 สิงหาคม - 9 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
185 กม./ชม. (115 ไมล์/ชม.) 950 hPa
[7][8][9][10][11][12]
ไต้ฝุ่นคาร์เมน
(Carmen)
9 - 16 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
205 กม./ชม. (125 ไมล์/ชม.) 960 hPa
ไต้ฝุ่นเดลลา
(Della)
12 - 18 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
205 กม./ชม. (125 ไมล์/ชม.) 960 hPa
ไต้ฝุ่นเอลเอียน
(Elaine)
14 - 20 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
225 กม./ชม. (140 ไมล์/ชม.) 945 hPa
ไต้ฝุ่นฟาอี
(Faye)
18 - 30 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
260 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.) 930 hPa
ไต้ฝุ่นกลอเรีย
(Gloria)
18 - 22 กันยายน พายุไต้ฝุ่น
165 กม./ชม. (105 ไมล์/ชม.) 980 hPa
[13]
ไต้ฝุ่นเฮสเตอร์
(Hester)
3 - 11 ตุลาคม พายุไต้ฝุ่น
240 กม./ชม. (150 ไมล์/ชม.) 900 hPa
ไต้ฝุ่นอีร์มา
(Irma)
9 - 13 ตุลาคม พายุไต้ฝุ่น
140 กม./ชม. (85 ไมล์/ชม.) 995 hPa
[14]
พายุโซนร้อน 17W 12 - 15 ตุลาคม พายุโซนร้อน
85 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) 1,000 hPa
ไต้ฝุ่นจูดี
(Judy)
19 - 30 ตุลาคม พายุไต้ฝุ่น
240 กม./ชม. (150 ไมล์/ชม.) 960 hPa
ไต้ฝุ่นคิต
(Kit)
19 - 30 ตุลาคม พายุไต้ฝุ่น
260 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.) 910 hPa
[15][16][17]
ไต้ฝุ่นโลลา
(Lola)
7 - 22 พฤศจิกายน พายุไต้ฝุ่น
295 กม./ชม. (185 ไมล์/ชม.) 900 hPa
[18][19][20]
ไต้ฝุ่นมาแม
(Mamie)
17 - 24 พฤศจิกายน พายุไต้ฝุ่น
205 กม./ชม. (125 ไมล์/ชม.) 960 hPa

ชื่อพายุ พ.ศ. 2500แก้ไข

 • เอจเนส 07W
 • เบส 09W
 • คาร์เมน10W
 • เดลา
 • เอลเอียน 11W
 • เฟอี 13W
 • กลอเรีย 13W
 • เฮสเตอร์ 14W
 • อีร์มา 15W
 • จูดี 17W
 • คิต 18W
 • โลลา 19W
 • มาแม 20W
 • นีนา
 • โอฟีเลีย
 • ฟิลลิส
 • ริตา
 • ซูซาน
 • เทส
 • ไวโอลา
 • วินนี
 • อลิซ
 • เบตตี
 • โครา
 • โดริส
 • เอลเซีย
 • Flossie
 • Grace
 • Helen
 • Ida
 • June
 • Kathy
 • Lorna
 • Marie
 • Nancy
 • Olga
 • Pamela
 • Ruby
 • Sally
 • Tilda
 • Violet
 • Wilda
 • Anita
 • Billie
 • Clara
 • Dot
 • Ellen
 • Fran
 • Georgia
 • Hope
 • Iris
 • Joan
 • Kate
 • Louise
 • Marge
 • Nora
 • Opal
 • Patsy
 • Ruth
 • Sarah
 • Thelma
 • Vera
 • Wanda
 • Amy
 • Babs
 • Charlotte
 • Dinah
 • Emma
 • Freda
 • Gilda
 • Harriet
 • Ivy
 • Jean
 • Karen
 • Lucille
 • Mary
 • Nadine
 • Olive
 • Polly
 • Rose 02W
 • Shirley 03W
 • Trix 04W
 • Virginia 05W
 • Wendy 06W

อ้างอิงแก้ไข

 1. Joint Typhoon Warning Center (2001). "Western North Pacific TC Cross-validation and Correction Records, 1950-2000". United States Navy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-16. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 2. Joint Typhoon Warning Center (1958). "Tropical Storm 01W Best Track". United States Navy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-16. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 3. "JMA Best Tracks for 1951-1960". Japan Meteorological Agency. 1961. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-05-21. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 4. Joint Typhoon Warning Center (1958). "Super Typhoon 02W Best Track". United States Navy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-16. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 5. Joint Typhoon Warning Center (1949). "Super Typhoon 01W (1948) Best Track". United States Navy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-16. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 6. "Tcidwnp". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-16. สืบค้นเมื่อ 2012-09-11.
 7. Associated Press (August 31, 1957). "Contact Regained". The Dispatch. p. 1. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 8. Associated Press (September 2, 1957). "Typhoon Heads Towards Japan". The Spokesman-Review. p. 1. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 9. Staff Writer (September 8, 1957). "Typhoon 'Bess' Pounds Japan". Times Daily. p. 4. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 10. Associated Press (September 4, 1957). "Waves Pound Japan Isle". The Hartford Courant. p. 15. |access-date= requires |url= (help)
 11. Staff Writer (September 9, 1957). "Typhoon Kills Six, 14 Missing in Japan". Chicago Tribune. p. 1. |access-date= requires |url= (help)
 12. Associated Press (September 7, 1957). "Typhoon Subsides". The Dispatch. p. 1. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 13. "Typhoon Gloria". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2001-02-11. สืบค้นเมื่อ 2012-09-11.
 14. "Typhoon Kills 9 in Vietnam". New York Times. October 26, 1957. p. 8. |access-date= requires |url= (help)
 15. Associated Press (November 11, 1957). "Storm Cuts Balloting Some Polling Places Swept Away In Philippines". Reading Eagle. p. 23. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 16. United Press International (November 13, 1957). "Typhoon Kit Heads The For Ryukyu Islands". The Milwaukee Journal. p. 73. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.[ลิงก์เสีย]
 17. Staff Writer (November 25, 1957). "The Philippines: Splitting the Ticket". The Times. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ March 6, 2010.
 18. Guam: Inarajan - Memories: Chronology
 19. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-03-16. สืบค้นเมื่อ 2012-09-11.
 20. bikinihisory