ร็อคแมน ZX ซีรีส์

ร็อคแมน ZX (ญี่ปุ่น: ロックマンゼクス โรมาจิRokkuman Zekusu - อ่านว่า ร็อคแมนเซ็คส์) หรือ เมกาแมน ZX (Mega Man ZX) เป็นซีรีส์ภาคต่อชุดที่ห้าของเกมชุดร็อคแมน โดยดำเนินเนื้อเรื่องต่อเนื่อจากซีรีส์ ร็อคแมนซีโร่ ซีรีส์นี้ แตกต่างจากซีรีส์ภาคก่อน ตรงที่เปลี่ยนตัวเอกให้เป็นมนุษย์ และสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย สำหรับซีรีส์นี้เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องนินเทนโดดีเอส

เนื้อเรื่องย่อแก้ไข

ซีรีส์แก้ไข

โลหะมีชีวิตไลฟ์เมทัลแก้ไข

โลหะมีชีวิตไลฟ์เมทัล (หรือ Bio Metals ในภาคอังกฤษ) เป็นวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบตามที่ต่างๆ มีจิตใจเป็นของตัวเอง ว่า จะเลือกใครเป็นผู้สวมใส่ สร้างขึ้นจากข้อมูลของเหล่าผู้กล้าในอดีตของ นีโออาคาเดีย โดยมีเหตุผลคือ รำลึกถึงเหล่าผู้กล้าในอดีต ผู้สร้างคือ ซีเอล เกือบทุกชิ้น ยกเว้น Model W และ Model A

  Model Xแก้ไข

 

  Model X - ไลฟ์เมทัล แห่งแสงสว่าง ใช้ข้อมูลของ X อดีตอิเรกกิล่าฮันเตอร์และหัวหน้า Neo Arcadia ผู้ซึ่งถึงแม้จะตายกลายเป็น Cyber-Elf ไปแล้ว ก็ยังมาช่วยเหลือซีโร่จนพลังงานหมด เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีฟ้า เป็น Live Metal เพียงชิ้นเดียวที่สามารถ Double Rock On กับ Live Metal ชิ้นอื่นได้ ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของ วานท์/เอล

ร็อคแมนที่มี Model X เป็นส่วนประกอบ

  Model Zแก้ไข

 

  Model Z - ไลฟ์เมทัล แห่งความกล้าหาญ ใช้ข้อมูลของซีโร่ อดีตอิเรกกิล่าฮันเตอรที่ใช้ชีวิตต่อสู้กับอิเรกกิล่า เพื่อปกป้องมนุษย์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีแดง ในตอนแรก อยู่ในการครอบครองของซิลเว แต่ในภายหลังอยู่ในการครอบครองของ วานท์/เอล

ร็อคแมนที่มี Model Z เป็นส่วนประกอบ

  Model Hแก้ไข

 

  Model H - ไลฟ์เมทัล แห่งสายลม ใช้ข้อมูลของ ฮาร์เปีย อดีต 1 ใน 4 จตุรเทพของ Neo Arcadia ผู้ยอมสละชีวิตตนเองกำจัด Omega เพื่อปกป้องมวลมนุษย์ เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีเขียว หลังจากถูกค้นพบก็ได้ไปอยู่ในมือเซนปัล และถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นขุมพลังให้แก่ Hivolt และ Hurricane หลังจากที่เอาชนะทั้ง 2 คนได้ ก็ตกกลายเป็นของวานท์/เอล หลังจากนั้นก็ถูกนำไปเก็บในศูนย์วิจัยของ “Guardians” และได้ถูกขโมยไป และได้กลายมาเป็นของเฮลิอัสในเวลาต่อมา

ร็อคแมนที่มี Model H เป็นส่วนประกอบ

  Model Fแก้ไข

 

  Model F - ไลฟ์เมทัล แห่งเปลวเพลิง ใช้ข้อมูลของ แฟฟนีล อดีต 1 ใน 4 จตุรเทพของ Neo Arcadia ผู้ยอมสละชีวิตตนเองกำจัด Omega เพื่อปกป้องมวลมนุษย์ เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีแสด หลังจากถูกค้นพบก็ได้ไปอยู่ในมือเซนปัล และถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นขุมพลังให้แก่ Fistleo และ Flammarl หลังจากที่เอาชนะทั้ง 2 คนได้ ก็ตกกลายเป็นของวานท์/เอล หลังจากนั้นก็ถูกนำไปเก็บในศูนย์วิจัยของ “Guardians” และได้ถูกขโมยไป และได้กลายมาเป็นของแอตลาสในเวลาต่อมา

ร็อคแมนที่มี Model F เป็นส่วนประกอบ


  Model Lแก้ไข

 

  Model L - ไลฟ์เมทัล แห่งสายน้ำ ใช้ข้อมูลของ ลีเวียทาน อดีต 1 ใน 4 จตุรเทพของ Neo Arcadia และเป็นหญิงเพียงหนึ่งเดียว ผู้ยอมสละชีวิตตนเองกำจัด Omega เพื่อปกป้องมวลมนุษย์ เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีน้ำเงิน หลังจากถูกค้นพบก็ได้ไปอยู่ในมือเซนปัล และถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นขุมพลังให้แก่ Lurerre และ Legancher หลังจากที่เอาชนะทั้ง 2 คนได้ ก็ตกกลายเป็นของวานท์/เอล หลังจากนั้นก็ถูกนำไปเก็บในศูนย์วิจัยของ “Guardians” และได้ถูกขโมยไป และได้กลายมาเป็นของเทียทีสในเวลาต่อมา

ร็อคแมนที่มี Model L เป็นส่วนประกอบ

  Model Pแก้ไข

 

  Model P - ไลฟ์เมทัล แห่งความมืด ใช้ข้อมูลของ แฟนทอม อดีต 1 ใน 4 จตุรเทพของ Neo Arcadia เป็นพื้นฐานในการสร้าง ผู้สร้างคือ ซีเอล อดีตนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าหน่วยของ “Guardians” มีสีหลักเป็นสีม่วงแดง หลังจากถูกค้นพบก็ได้ไปอยู่ในมือเซนปัล และถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นขุมพลังให้แก่ Purpril และ Protectos หลังจากที่เอาชนะทั้ง 2 คนได้ ก็ตกกลายเป็นของวานท์/เอล หลังจากนั้นก็ถูกนำไปเก็บในศูนย์วิจัยของ “Guardians” และได้ถูกขโมยไป และได้กลายมาเป็นของชาร์นัคในเวลาต่อมา

ร็อคแมนที่มี Model P เป็นส่วนประกอบ

  Model Vแก้ไข

 

  Model V (หรือ Model W ในภาคเมกาแมน) - ไลฟ์เมทัล ที่สร้างขึ้นในภายหลังโดยอัลเบิร์ต 1 ใน 3 นักปราชญ์แห่งเมือง “Legion” ผู้อยู่เบื้องหลังของสงคราม Chosen One ชื่อ Model Vมาจากชื่อของ ดร.ไวล์ เป็นต้นแบบของ ไลฟ์เมทัล ชิ้นนี้ ซึ่งมาจากชิ้นส่วนของแร็กนาร็อค มีสีหลักเป็นสีเทาเข้ม เป็น ไลฟ์เมทัล ที่มีพลังมหาศาลมาก หลังจากถูกค้นพบก็ได้ไปอยู่ในมือเซนปัล เมื่อวานท์/เอล เอาชนะลงได้แล้ว ก็ได้แตกกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ และถูกเหล่าร็อคแมนทั้ง 4 กู้กลับไปให้อัลเบิร์ต

ร็อคแมนที่มี Model A เป็นส่วนประกอบ

  Model Aแก้ไข

 

  Model A - ไลฟ์เมทัลที่สร้างขึ้นในภายหลังโดยอัลเบิร์ต 1 ใน 3 นักปราชญ์แห่งเมือง “Legion” ผู้อยู่เบื้องหลังของสงคราม Chosen One มีสีหลักเป็นสีแดงเข้ม เป็น ไลฟ์เมทัล เพียงชิ้นเดียวที่สามารถ Copy DNA ของศัตรูที่เอาชนะเพื่อเลียนแบบความสามารถได้ ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของ เกรย์/อาเช่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Copy DNA ของศัตรูได้ที่ ระบบ Trans On System

ร็อคแมนที่มี Model A เป็นส่วนประกอบ

ระบบ R.O.C.K. Systemแก้ไข

ระบบ R.O.C.K. System (หรือ M.E.G.A. System ในภาคเมกาแมน) ย่อมาจาก Rebirth Of Crystallized Knowledge System (หรือ Meta-Encapsulated Granule Awareness System ในภาคเมกาแมน) เป็นระบบที่ใช้เปลี่ยน Live Metals ให้เป็นชุดเกราะสวมใส่แก่ผู้ที่ถูกยอมรับจาก Live Metals และมีคุณสมบัติและความสามารถต่างกันไปตาม Live Metals แต่ละชิ้น โดยการกล่าวคำว่า Rock On!! (หรือ Mega Merge ในภาคเมกาแมน) ถ้าเกิดจากการใช้ Live Metals 2 ชิ้น จะใช้การกล่าวคำว่า Double Rock On!! (หรือ Double Mega Merge ในภาคเมกาแมน) แทน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข