รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮาวาย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรฮาวาย

แก้
ลำดับ พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1
 
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย
2325-2362
1782-1819
37 ปี
2
 
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 2 แห่งฮาวาย
2362-2367
1819-1824
5 ปี
3
 
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 แห่งฮาวาย
2367-2396
1825-1854
19 ปี
4
 
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 4 แห่งฮาวาย
2396-2406
1855-1863
10 ปี
5
 
พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 5 แห่งฮาวาย
2406-2416
1863-1872
9 ปี
ลำดับ พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1
 
พระเจ้าลูนาลิโลแห่งฮาวาย
2416-2417
1873-1874
1 ปี
ลำดับ พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์
(พ.ศ.)
ระยะเวลาที่ครองราชย์
(ค.ศ.)
รวมปีครองราชย์
1
 
พระเจ้าคาลาคาอัวแห่งฮาวาย
2417-2434
1874-1891
17 ปี
2
 
สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแห่งฮาวาย
2434-2436
1891-1893
2 ปี

ดูเพิ่ม

แก้