รายพระนามพระมหากษัตริย์บราซิล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

จักรพรรดิแห่งบราซิล คือผู้ปกครองบราซิลในระบอบราชาธิปไตย ซึ่งปกครองบราซิลและโปรตุเกสในฐานะสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ (ค.ศ. 1815–1822) และก่อตั้งเป็นรัฐเอกราชจากโปรตุเกสเป็นจักรวรรดิบราซิล (ค.ศ. 1822–1889)

พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ แก้

พระรูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  สมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 1 แห่งโปรตุเกส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2358 20 มีนาคม พ.ศ. 2359
  พระเจ้าฌูเอาที่ 6 แห่งโปรตุเกส 20 มีนาคม พ.ศ. 2359 12 ตุลาคม พ.ศ. 2365

จักรพรรดิแห่งบราซิล (1822-1889) แก้

พระรูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  จักรพรรดิเปดรูที่ 1 แห่งบราซิล 12 ตุลาคม พ.ศ. 2365 7 เมษายน พ.ศ. 2374
  จักรพรรดิเปดรูที่ 2 แห่งบราซิล 7 เมษายน พ.ศ. 2374 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์บราซิล แก้

ราชวงศ์บรากันซา แก้

พระรูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุด
  จักรพรรดิเปดรูที่ 2 แห่งบราซิล 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 5 ธันวาคม พ.ศ. 2434
  เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งบราซิล 5 ธันวาคม พ.ศ. 2434 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464

ราชวงศ์ออร์เลอองส์-บรากันซา, สายวาสซูรัส แก้

พระรูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุด
  เจ้าชายเปดรู เฮนริก 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
  เจ้าชายหลุยส์ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  เจ้าชายเบอร์ทรันด์ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังอยู่ในตำแหน่ง

ราชวงศ์ออร์เลอองส์-บรากันซา, สายเปโตรโปลิส แก้

พระรูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุด
เจ้าชายเปดรู กาสตาว 19 มกราคม พ.ศ. 2483 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
  เจ้าชายเปดรู คาร์ลอส 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยังอยู่ในตำแหน่ง