รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์โรมาเนีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระประมุขโรมาเนีย หรือ คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์โรมาเนีย เป็นผู้ที่อภิเษกสมรสกับกษัตริย์โรมาเนียในระหว่างทรงครองราชสมบัติ กษัตริย์ทุกพระองค์ของโรมาเนียมีพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรมาเนีย และคู่อภิเษกสมรสทุกพระองค์มีพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย


เจ้าหญิงแห่งสหพันธ์ราชรัฐ แก้

ราชวงศ์คูซา แก้

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  โดมเอมนา เอเลนา คูซา 17 มิถุนายน พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2387 24 มกราคม พ.ศ. 2402 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2409
พระสวามีสละราชสมบัติ
2 เมษายน พ.ศ. 2451 โดมนิเตอร์ อเล็กซานเดอร์ จอห์น คูซา

ราชวงศ์โฮเฮนโซเลน - ซิกมารินเกน แก้

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งวีด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2386 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2412 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2412 1 มีนาคม พ.ศ. 2424
พระสวามีเปลี่ยนพระอิศริยยศ
2 มีนาคม พ.ศ. 2459 โดมนิเตอร์ คาโรล โฮเฮนโซเลน - ซิกมารินเกน

สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย แก้

ราชวงศ์โฮเฮนโซเลน - ซิกมารินเกน แก้

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งวีด 29 ธันวาคม พ.ศ. 2386 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2412 1 มีนาคม พ.ศ. 2424 10 ตุลาคม พ.ศ. 2457
พระสวามีเสด็จสวรรคต
2 มีนาคม พ.ศ. 2459 สมเด็จพระราชาธิบดีคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
  เจ้าหญิงมารีแห่งเอดินบะระ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2418 10 มกราคม พ.ศ. 2436 10 ตุลาคม พ.ศ. 2457 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2470
พระสวามีเสด็จสวรรคต
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมาเนีย

สมเด็จพระราชินี และเจ้าชายพระราชสวามีแห่งโรมาเนีย (เพียงในนาม) แก้

ราชวงศ์โฮเฮนโซเลน - ซิกมารินเกน แก้

พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงแอนน์แห่งบูร์บง - ปาร์มา 18 กันยายน พ.ศ. 2466 10 มิถุนายน พ.ศ. 2491 10 มิถุนายน พ.ศ. 2491 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
  ราดู อัล โรมานีเอ ดูดา 7 มิถุนายน พ.ศ. 2503 1 มกราคม พ.ศ. 2542 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยังอยู่ในราชสมบัติ ยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่ เจ้าหญิงมาร์กาเรตา มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย

ดูเพิ่ม แก้